Velkommen til Boliggruppen

Boliggruppen ble etablert i 1995, og har siden den gang hatt boligutbygging som kjerneområde. Dette har gitt oss nytting erfaring og solid fagkometanse, som har gjort at vi har hatt ressurser til å ta på oss både større og mer krevende prosjekter. Denne kapasiteten mener vi også er med på å gi trygghet ovenfor alle våre kunder.

Boliggruppen har i hensikt å levere prosjekter i et vidt spekter, som oppfatter boliger, næringsbygg og rehabiliteringsprosjekter.
Vi foretar selv regulering av nye boligområder, men oppfører også boliger på tomter som er tilrettelagt. som totalleverandør kan vi tilby komplette pakker, fra prosjektering til ferdigstillelse. Dette betyr at kunden har kun en leverandør å forholde seg til gjennom hele prosjektet.

Vårt nedslagsfelt er hovedsakelig i Bergen og nærliggende kommuner. Gjennom årenes løp har vi opparbeidet god kjennskap til markedet, og kan vise til flere gode referanser.
Vi er lokalisert i moderne lokaler i Åsane i Bergen, der vi ønsker alle velkommen til en hyggelig boligprat!

Vi samarbeider med anerkjente arkitekter, planleggere og utførende entreprenører for å sikre en best mulig gjennomføring av våres prosjekter.
Boliggruppens ansatte har alle lang erfaring og stor faglig kompetanse på å drive frem og realisere bolig og næringsbyggprosjekter. De kjenner godt til offentlig behandling av byggesaker, finansiering av prosjekter, planlegging og produksjon av prosjekter. Boliggruppen tar mål av seg for å være en seriøs og ansvarlig boligleverandør.

Vi i Boliggruppen ønsker deg lykke til med valg av bolig!